Day: آگوست 2, 2020

نمونه سوال
amir

دانلود طرح درس فارسی کلاس اول 98

در این مطلب “دانلود طرح درس فارسی کلاس اول 98” ارائه خواهد شد، از اینکه ثانی وی را برای دریافت نمونه سوالات خود برگزدید سپاسگذاریم.

Read More »
نمونه سوال
amir

دانلود طرح درس علوم کلاس اول 98

در این مطلب “دانلود طرح درس علوم کلاس اول 98” ارائه خواهد شد، از اینکه ثانی وی را برای دریافت نمونه سوالات خود برگزدید سپاسگذاریم.

Read More »
نمونه سوال
amir

دانلود طرح درس ریاضی کلاس اول 98

در این مطلب “دانلود طرح درس ریاضی کلاس اول 98” ارائه خواهد شد، از اینکه ثانی وی را برای دریافت نمونه سوالات خود برگزدید سپاسگذاریم.

Read More »
نمونه سوال
amir

دانلود طرح درس قرآن 98

در این مطلب “دانلود طرح درس قرآن 98” ارائه خواهد شد، از اینکه ثانی وی را برای دریافت نمونه سوالات خود برگزدید سپاسگذاریم. برای دانلود

Read More »
نمونه سوال
amir

دانلود آزمون صدا اموزی فارسی

در این مطلب “دانلود نمونه سوال ارزشیابی ورودی مهر اول دبستان” ارائه خواهد شد، از اینکه ثانی وی را برای دریافت نمونه سوالات خود برگزدید

Read More »
نمونه سوال
amir

دانلود آدینه هفته دوم مهر98

در این مطلب “دانلود آدینه هفته دوم مهر98” ارائه خواهد شد، از اینکه ثانی وی را برای دریافت نمونه سوالات خود برگزدید سپاسگذاریم. برای دانلود

Read More »
نمونه سوال
amir

دانلود آدینه هفته اول مهر98

در این مطلب “دانلود آدینه هفته اول مهر98” ارائه خواهد شد، از اینکه ثانی وی را برای دریافت نمونه سوالات خود برگزدید سپاسگذاریم. برای دانلود

Read More »