Author: SANI

آموزشی
SANI

الفبای بورس

الفبای بورس (ویدئو 5 از 40 ) سلام به همراهان ثانی وی \ saniway . در این سری ویدئو های 40 قسمتی شما می توانید

Read More »
آموزشی
SANI

الفبای بورس

الفبای بورس (ویدئو 4 از 40 ) سلام به همراهان ثانی وی \ saniway . در این سری ویدئو های 40 قسمتی شما می توانید

Read More »
آموزشی
SANI

الفبای بورس

الفبای بورس (ویدئو 3 از 40 ) سلام به همراهان ثانی وی \ saniway . در این سری ویدئو های 40 قسمتی شما می توانید

Read More »
آموزشی
SANI

الفبای بورس

الفبای بورس (ویدئو 2 از 40 ) سلام به همراهان ثانی وی \ saniway . در این سری ویدئو های 40 قسمتی شما می توانید

Read More »
آموزشی
SANI

آموزش گام به گام بورس (فایل 1 از 40)

Read More »
آموزش کارفرینی
SANI

مدیریت تغییر وتحول در کسب وکار 6

سلام ودرودبه همراهان، دانش پژوهان و مشتریان saniway ثانی وی توسعه کسب وکار نیازمند مشاوره است پس زمانی موفق خواهیم شد که با آموزش ومشاوره

Read More »