Category: آموزش کارفرینی

آموزش کارفرینی
fmohammadi

طرح های توجیهی

دانلود کنید👈🏻    طرح تو جیهی تولید بتن آماده دانلود کنید👈🏻    طرح توجیهی آب اکسیژنه با ةرفیت 400 تن در سال طرح توجیهی آب معدنی

Read More »
آموزش کارفرینی
fmohammadi

هفته های کارآفرینی (سری سوم) ” کسب و کار مولد با کشت و پروش گیاهان دارویی”.

دانلود کنید 👈🏻   بسته_کارآفرینی_تولید_مکانیزه_نشاء دانلود کنید 👈🏻   بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن- بابونه و گل گاو زبان دانلود کنید 👈🏻   بسته کارآفرینی تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

Read More »