دسته: رویداد و اخبار کارآفرینی

03 تیر 1401

گپولوشن 5

amirbaqeri
27 خرداد 1401

وبینار نوجوان کارآفرین

amirbaqeri
این سایت مربوط به پروژه دانشگاهی می باشد و در حالت بتا (آزمایشی) می باشد اما به طور کامل کار می کند و در اختیار کاربران است.
preloader