این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست

قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

وبینار آموزش طراحی بوم کسب وکار
مبتدی

103 دقیقه آموزش
0 دانشجو
۲۸,۰۰۰ تومان
36%

آموزش از هوش مالی تا سواد مالی
نیمه حرفه ای

360 دقیقه آموزش
7 دانشجو
۳۲,۰۰۰ تومان

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

3
دوره آموزشی

دانشجو

598
دانشجو

زمان آموزش

69 ساعت
ساعت آموزش

جوایز

989
فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید

preloader